Il_570xn

Meri Meri Christmas Napkins. Meri Meri Christmas. Meri Meri. Christmas Party Decor. Christmas Theme. Christmas Decorations.

CRAVEFETTI Party Decor By CRAVEFETTI Party Decor

Product Info

Listing: 16 Napkins

Size: 7x7 Standard Napkin